نمایندگی های خدمات

انتخاب استان :

آذربایجان شرقی
مدیریت: آقای رضا برقی
تلفن: ۰۹۱۴۱۰۴۰۸۶۱
آذربایجان شرقی
مدیریت: آقای سعید دهقان
تلفن: ۰۹۰۳۲۲۳۶۹۵۱
آذربایجان شرقی
مدیریت: آقای احمدنیا
تلفن: ۰۹۱۴۱۳۹۳۰۹۴
آذربایجان غربی
مدیریت: آقای یوسفی
تلفن: ۰۹۱۴۱۳۹۳۴۶۹
اراک
مدیریت: آقای مختاری
تلفن: ۰۹۱۸۳۴۷۷۲۱۱
اردبیل
مدیریت: آقای صادقی
تلفن: ۰۹۱۲۹۵۷۸۷۶۳
اصفهان
مدیریت: آقایان مصلحی-خاشعی
تلفن: ۰۹۱۳۱۱۳۶۲۳۸
اصفهان
مدیریت: آقای رضایی
تلفن: ۰۹۱۳۴۰۲۴۱۰۰
وب سایت: http://www.parsianasansor.com
اصفهان
مدیریت: آقای فرازمهر
تلفن: ۰۹۱۳۴۳۳۰۵۳۹
هرمزگان
مدیریت: آقای خاکساری
تلفن: ۰۹۱۷۷۶۰۹۹۶۰
فارس
مدیریت: آقای پیریایی
تلفن: ۰۹۱۷۱۸۹۲۶۷۲
مازندران
مدیریت: آقای رجبی
تلفن: ۰۹۱۱۱۵۱۸۹۲۳ و ۱۰۹۹۴۴۰۰۹۱۱
گلستان
مدیریت: آقای همایونی
تلفن: ۰۹۱۱۳۷۸۷۷۹۰
گیلان
مدیریت: آقای برقی
تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۹۰۳۶
قزوین
مدیریت: آقای پورقادر
تلفن: ۰۹۱۲۸۸۶۰۹۰۳
قزوین
مدیریت: آقای اصغری نژاد
تلفن: ۰۹۱۲۸۴۷۲۰۱۶
زنجان
مدیریت: آقای اسدی
تلفن: ۰۹۱۲۷۷۲۷۴۳۸
قم
مدیریت: آقای علیزاده
تلفن: ۰۹۱۲۰۶۳۸۰۶۵/۰۹۱۲۸۵۳۹۴۴۲
همدان
مدیریت: آقای شهابی
تلفن: ۰۹۱۸۱۰۹۹۴۳۰
خراسان رضوی
مدیریت: آقای رضوی
تلفن: ۰۹۱۵۱۱۰۷۲۳۸
کردستان
مدیریت: آقای عباسی
تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۷۰۲۶
کرمانشاه
مدیریت: آقای نظری
تلفن: ۰۹۱۲۹۵۹۱۵۸۵
کرمانشاه
مدیریت: آقای فرهادی
تلفن: ۰۹۱۸۱۷۳۷۵۴۵
خوزستان
مدیریت: آقای شیرازی
تلفن: ۰۹۱۲۵۵۸۲۵۶۰
یزد
مدیریت: آقای مهرگان
تلفن: ۰۹۱۲۸۲۴۰۴۸۵
کرمان
مدیریت: آقای اکبرزاده
تلفن: ۰۹۱۳۴۵۵۰۰۴۵
چهارمحال و بختیاری
مدیریت: آقای مسعود رفیعی
تلفن: ۰۹۰۳۲۲۳۶۹۵۴
لرستان
مدیریت: آقای منصوری
تلفن: ۰۹۱۶۳۶۶۶۲۴۳

ارتباط با ما

  •     تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید شرقی، ساختمان 243
  •    900 40 220 - (30 خط) 3000 55 23
  •   info[at]arianasansor.com
  • telegram    instagram    linkedin    آپارات

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت آریان آسانسور محفوظ میباشد.