ثبت سفارش

1- ابتدا از لیست زیر محصولات مورد نظر خود را با کلیک روی دکمه اضافه به سبد انتخاب نمایید.
2- پس از اضافه شدن محصولات مورد نظر خود به لیست سفارش سمت چپ ، دکمه تنظیم سفارش را فشار دهید.
انتخاب گروه های مورد نظر :

تابلو اس بی تی پرو 7.5 کیلووات اپن لوپ


۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اکو آرکو 7.5 کیلووات اپن لوپ


۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اس بی تی 7.5 کیلووات اپن لوپ


۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اس بی تی 7.5 کیلووات کلوزلوپ


ناموجود

تابلو فرمان ادونس 7.5 کیلووات کلوز لوپ


۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اچ پی مونت 7.5کیلووات کلوزلوپ


۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان یاسکاوا 7.5 کیلووات کلوزلوپ


۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان جفران 7.5 کیلووات کلوزلوپ


۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان فوجی 7.5 کیلووات


۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اس بی تی 11 کیلووات اپن لوپ


۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اکو آرکو 11 کیلووات اپن لوپ


۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اس بی تی 11کیلووات کلوز لوپ


۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان ادونس 11 کیلووات کلوزلوپ


ناموجود

تابلو فرمان اچ پی مونت 11 کیلووات کلوزلوپ


۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان یاسکاوا 11 کیلووات کلوزلوپ


۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان جفران 11 کیلووات کلوزلوپ


۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان یاسکاوا 15 کیلووات کلوزلوپ


۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان ARCODE 17A -پارالل -گیربکس


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 17A -سریال-گیربکس


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 17A-گیرلس -پارالل


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 17A-گیرلس -سریال


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 26A-گیربکس-پارالل


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 26A-گیربکس-سریال


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 26A-گیرلس -پارالل


ناموجود

تابلو فرمان ARCODE 26A-گیرلس -سریال


ناموجود

برد شستی احضارو نمایشگر سریال مدل Arcode BCD-3X


۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال

برد شستی احضارو نمایشگر سریال مدل Arcode BCD-2X


ناموجود

نمایشگر سریال کابین مدل Arcode Lift Media


ناموجود

پنل گرافیکی نصب و تنظیم Arcode AREM


۱۹,۵۴۰,۰۰۰ ریال

بردArcode MSP32


۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان آی لیفت 7.5کیلووات(گیربکس) -پارالل


۲۰۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

تابلوفرمان آی لیفت 7.5کیلووات(گیربکس) -سریال


ناموجود

تابلو فرمان آی لیفت 11کیلووات(گیربکس) -پارالل


۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان آی لیفت 11کیلووات(گیربکس) -سریال


ناموجود

تابلو فرمان آی لیفت 15کیلووات(گیربکس) -پارالل


ناموجود

تابلو فرمان آی لیفت 15کیلووات (گیربکس)-سریال


۲۰۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان اکو هیدرولیک تا جریان 19آمپر


۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان هیدرولیک تا جریان 19آمپر


ناموجود

تابلو فرمان هیدرولیک تا جریان 20الی24 آمپر


۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو فرمان هیدرولیک تا جریان 25الی 31آمپر


ناموجود

جعبه رویزیون کارکدک 18 رشته


۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تابلو برق با قابلیت اصلاح اتوماتیک جابجایی فاز


۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال

UPS 1.5 KVA به همراه باطری داخل


۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

UPS 2 KVA به همراه باطری داخل


۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

UPS 3 KVA به همراه باطری داخل


ناموجود
سبد سفارش

سبد سفارش شما خالی است